Form Cannot be Submitted. Please try again later.

Information om insamling och behandling av dina personuppgifter

AbbVie AB (”AbbVie”) är ett svenskt biopharmaföretag som utvecklar och marknadsför läkemedel och levererar patientorienterade lösningar. AbbVie ingår i en global koncern som är fokuserad på att utveckla ledande behandlingar och innovationer världen över. Vi på AbbVie är måna om att all vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi samlar inte in fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och alla personuppgifter vi behandlar om dig är skyddade från obehörig åtkomst genom tekniska säkerhetsåtgärder. AbbVie samlar in uppgifter om dig såsom ditt namn och kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och tillhandahålla information om våra produkter och tjänster. AbbVie kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i AbbVie-koncernen, men också till AbbVies tjänsteleverantörer såsom legala ombud, revisorer och IT-leverantörer. Dessa tredje parter kan befinna sig i länder utanför EU/EES. Då personuppgifter överförs till en tredje part har AbbVie säkerställt att dina personuppgifter inte får behandlas på något annat sätt än i enlighet med AbbVies instruktioner samt enligt tillämplig lag. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är AbbVie AB (org. nr. 556887-5651) med adress Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna. Om uppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga eller inaktuella har du rätt att begära att vi rättar eller tar bort informationen. Begäran görs genom att skicka e-post till adressen info@abbvie.se.

Fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här http://www.abbvie.se/home-sekretesspolicy/sekretesspolicy.html


SEOTH180424